Färger på vägmarkeringar i olika länder

17 november 2023
Julia Zsiga

editorial

Färger på vägmarkeringar är inte bara estetiska val. De är en universell och tydlig metod för att kommunicera viktiga trafikregler och vägskyltar till förare över hela världen. I den här artikeln ska vi utforska de vanligaste färgkoderna för vägmarkeringar i olika länder runt om i världen. Genom att förstå dessa färger kan vi öka vår medvetenhet och säkerhet när vi reser internationellt.

USA

I Förenta Staterna används huvudsakligen vita och gulaktiga markeringar för att skapa tydliga trafiklinjer och vägledning. De vita linjerna används för att separera körfälten i samma riktning, medan de gulaktiga linjerna används för att separera körfälten som trafikerar i motsatta riktningar. Denna standard följs i större delen av landet, även om det kan finnas vissa regionala variationer.

Storbritannien

Precis som i USA används vita och gulaktiga markeringar i Storbritannien för att skapa tydliga körfältsseparationer. Vita linjer indikerar körfält som trafikerar i samma riktning, medan gulaktiga linjer används för att separera körfälten som trafikerar i motsatta riktningar. Storbritannien har dock sina egna vägmärken och system för att komplettera dessa markeringar.

Tyskland

I Tyskland används liknande färgkoder som i USA och Storbritannien. Vita linjer används för att separera körfälten i samma riktning, medan gulaktiga linjer används för att separera körfälten som trafikerar i motsatta riktningar. Det tyska vägnätet är känt för sin noga planerade och välunderhållna vägmarkeringar som hjälper förare att navigera säkert på autobahn och andra vägar.

image

Japan

I Japan följer man också den globala konventionen om att använda vita och gulaktiga markeringar. Vita linjer indikerar körfält som trafikerar i samma riktning, medan gulaktiga linjer används för att separera körfälten som trafikerar i motsatta riktningar. Japan har även en unik vägmarkering som visar var förare ska stanna vid trafikljus eller stopplikt.

Sverige

I Sverige används vita och gulaktiga markeringar för att separera körfälten, liknande som i många andra länder. Men i Sverige används även blåa accentlinjer i vissa situationer, främst på motorvägar. De blå linjerna hjälper till att markera avfarter och på- och avfartsramper, vilket ger ytterligare vägledning till förare.

Sydafrika

I Sydafrika används inte bara vita och gulaktiga markeringar för att skapa trafiklinjer, utan även röda markeringar används. De röda linjerna används ofta vid övergångsställen för fotgängare och för att markera farliga områden där förare bör vara extra försiktiga. Detta är ett exempel på hur olika färger kan användas för att kommunicera olika typer av information.

Läs mer här: https://www.svevia.se/vagmarkering 

Fler nyheter